Qi Shadow iPhone XS Max

  • Qi Shadow iPhone XS Max

    Qi Shadow iPhone XS Max

    ජංගම දුරකථන දැල නඩුව මෘදු නඩුවේ උප විශේෂයක් වන අතර එය නම් කර ඇත්තේ නඩුව සිරුර දැලූ ආවරණ වලින් ආවරණය වී ඇති අතර සැලසුම සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව සරල ය. අයිෆෝන් ඉහළ යාමෙන් පසුව, බොහෝ පරිශීලකයින් ජංගම දුරකථන ෂෙල් වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. වෙනත් හේතුවක් නැත, ව්‍යුහය ශක්තිමත් වන අතර තාපය විසුරුවා හැරීම වේගවත් වන අතර බැලූ බැල්මට දුරකථනය ප්‍රබෝධමත් හා සරල බව පෙනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, දැල් කවචයේ ඇති අඩුපාඩු ද පැහැදිලිය, එනම් දූවිලි හා ජලය effectively ලදායී ලෙස වළක්වා ගත නොහැක. එය පැළඳීමෙන් පසු ...